نشریه پرتغالی: / طارمی تأثیرگذارترین مهاجم پورتو از سال 2015 است

مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو آمار چشم‌نوازی از خود در این تیم بر جای گذاشته است.

نشریه پرتغالی: / طارمی تأثیرگذارترین مهاجم پورتو از سال 2015 است
مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو آمار چشم‌نوازی از خود در این تیم بر جای گذاشته است.