نرخ مصوب غذا و اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم نرخ غذای دانشجویی و اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی را در سال تحصیلی جدید اعلام کرد.

نرخ مصوب غذا و اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم نرخ غذای دانشجویی و اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی را در سال تحصیلی جدید اعلام کرد.