نخستین نمونه قطار ملی مترو در پایتخت رونمایی شد

تهران- نخستین نمونه قطار ملی مترو با دستور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور و با حضور استاندار تهران و جمعی از مدیران شهری رونمایی شد.

نخستین نمونه قطار ملی مترو در پایتخت رونمایی شد
تهران- نخستین نمونه قطار ملی مترو با دستور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور و با حضور استاندار تهران و جمعی از مدیران شهری رونمایی شد.