نتانیاهو اواسط فوریه به امارات و بحرین می‌رود

رسانه های صهیونیستی تاریخ سفر نخست وزیر این رژیم به دو کشور امارات و بحرین را که تا کنون چندین بار به تعویق افتاده است، اعلام کردند.

نتانیاهو اواسط فوریه به امارات و بحرین می‌رود
رسانه های صهیونیستی تاریخ سفر نخست وزیر این رژیم به دو کشور امارات و بحرین را که تا کنون چندین بار به تعویق افتاده است، اعلام کردند.