نامه رئیس قوه قضائیه به شورای نگهبان درباره مبارزه با قاچاق کالا

عضو شورای نگهبان نوشت: نامه ارسالی رئیس قوه قضاییه درباره «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مورد پذیرش اکثریت اعضای شورا قرار گرفت و می‌توان گفت ایراد شکلی این لایحه رفع شد.

نامه رئیس قوه قضائیه به شورای نگهبان درباره مبارزه با قاچاق کالا
عضو شورای نگهبان نوشت: نامه ارسالی رئیس قوه قضاییه درباره «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مورد پذیرش اکثریت اعضای شورا قرار گرفت و می‌توان گفت ایراد شکلی این لایحه رفع شد.