مهار آتش‌سوزی در مزارع سرپل ذهاب

آتش سوزی مزارع سرپل ذهاب عصر روز گذشته (پنجشنبه) مهار شد.

مهار آتش‌سوزی در مزارع سرپل ذهاب
آتش سوزی مزارع سرپل ذهاب عصر روز گذشته (پنجشنبه) مهار شد.