قضاوت داور اردنی برای دیدار سپاهان - النصر

داور اردنی دیدار تیم های فوتبال سپاهان و النصر عربستان را قضاوت می کند.

قضاوت داور اردنی برای دیدار سپاهان - النصر
داور اردنی دیدار تیم های فوتبال سپاهان و النصر عربستان را قضاوت می کند.