قرارداد «میلیچ» با استقلال تمدید شد

مدافع کروات آبی‌پوشان قرارداد خود را به صورت رسمی با استقلال تمدید کرد.

قرارداد «میلیچ» با استقلال تمدید شد
مدافع کروات آبی‌پوشان قرارداد خود را به صورت رسمی با استقلال تمدید کرد.