قالیباف: به نظر اکثریت انقلابی مجلس پایبندم

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: به هر نتیجه‌ای که اکثریت انقلابی مجلس درباره هیات رییسه برسد پای‌بند هستم.

قالیباف: به نظر اکثریت انقلابی مجلس پایبندم
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: به هر نتیجه‌ای که اکثریت انقلابی مجلس درباره هیات رییسه برسد پای‌بند هستم.