فوت یک امام جمعه دیگر در اثر ابتلا به کرونا

امام جمعه میناب پس از ابتلا به کرونا و علی رغم بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه نیز جان به جان آفرین تسلیم کرد.

فوت یک امام جمعه دیگر در اثر ابتلا به کرونا
امام جمعه میناب پس از ابتلا به کرونا و علی رغم بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه نیز جان به جان آفرین تسلیم کرد.