فردا آخرین مهلت ثبت نام در آزمون زبان MSRT

مهلت ثبت نام آزمون زبان MSRT در سال ۹۹ با اولویت دانشجویان مقطع دکتری ساعت ۱۶ فردا چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه به اتمام می رسد.

فردا آخرین مهلت ثبت نام در آزمون زبان MSRT
مهلت ثبت نام آزمون زبان MSRT در سال ۹۹ با اولویت دانشجویان مقطع دکتری ساعت ۱۶ فردا چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه به اتمام می رسد.