عنایتی: تنها راه موفقیت استقلال اتحاد است (عکس)

کاپیتان سابق استقلال راه نجات این تیم از شرایط فعلی را اتحاد هوادارانش می داند.

عنایتی: تنها راه موفقیت استقلال اتحاد است (عکس)
کاپیتان سابق استقلال راه نجات این تیم از شرایط فعلی را اتحاد هوادارانش می داند.