عزاداری شهادت امام حسین(ع) در هیئت نور الرضا

مراسم عزاداری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام با رعایت موارد بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در دهه اول محرم در هیئت نور الرضا(ع) برگزار شد.

عزاداری شهادت امام حسین(ع) در هیئت نور الرضا
مراسم عزاداری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام با رعایت موارد بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در دهه اول محرم در هیئت نور الرضا(ع) برگزار شد.