ظریف با رئیس‌جمهور ترکمنستان دیدار کرد

وزیر امور خارجه امروز در عشق آباد با «بردی محمد اف» رئیس‌جمهور ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد.

ظریف با رئیس‌جمهور ترکمنستان دیدار کرد
وزیر امور خارجه امروز در عشق آباد با «بردی محمد اف» رئیس‌جمهور ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد.