شمار مبتلایان به کرونا در جهان از ۱۰۳ میلیون نفر عبور کرد

تازه‌ترین آمارها حاکی است که شمار مبتلایان کرونا در سراسر جهان از ۱۰۳ میلیون نفر عبور کرد و جانباختگان هم به بیش از ۲ میلیون و ۲۲۶ هزار نفر رسیده است.

شمار مبتلایان به کرونا در جهان از ۱۰۳ میلیون نفر عبور کرد
تازه‌ترین آمارها حاکی است که شمار مبتلایان کرونا در سراسر جهان از ۱۰۳ میلیون نفر عبور کرد و جانباختگان هم به بیش از ۲ میلیون و ۲۲۶ هزار نفر رسیده است.