ستاره جوان چلسی، دوباره در لیست خرید بایرن

کالوم هادسون اودوی، وینگر جوان و انگلیسی چلسی دوباره مورد توجه باشگاه بایرن مونیخ قرار گرفته است.

ستاره جوان چلسی، دوباره در لیست خرید بایرن
کالوم هادسون اودوی، وینگر جوان و انگلیسی چلسی دوباره مورد توجه باشگاه بایرن مونیخ قرار گرفته است.