زلزله ۲.۷ ریشتری سرپل‌ذهاب را لرزاند

سرپل‌ذهاب- زلزله ۲.۷ ریشتری سرپل‌ذهاب واقع در استان کرمانشاه را لرزاند.

زلزله ۲.۷ ریشتری سرپل‌ذهاب را لرزاند
سرپل‌ذهاب- زلزله ۲.۷ ریشتری سرپل‌ذهاب واقع در استان کرمانشاه را لرزاند.