رقیب استقلال به دنبال جذب مدافع ژاپنی

باشگاه الاهلی عربستان به دنبال جذب مدافع 33 ساله ژاپنی اوراوادرز است.

رقیب استقلال به دنبال جذب مدافع ژاپنی
باشگاه الاهلی عربستان به دنبال جذب مدافع 33 ساله ژاپنی اوراوادرز است.