رئیسی: ساختارهای فسادزا را اصلاح کنید

رئیس قوه قضائیه در حاشیه مراسم افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح ساختار‌های فسادزا از سوی مجلس یازدهم بسیار مهم است. مسئله محوری در تعیین اولویت‌ها و ارائه راهکار برای این مسائل نیز حائز اهمیت است.

رئیسی: ساختارهای فسادزا را اصلاح کنید
رئیس قوه قضائیه در حاشیه مراسم افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح ساختار‌های فسادزا از سوی مجلس یازدهم بسیار مهم است. مسئله محوری در تعیین اولویت‌ها و ارائه راهکار برای این مسائل نیز حائز اهمیت است.