دستگیری ۱۴ نفر از عوامل تکفیری در خوزستان

فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: ۱۴ نفر از عوامل تکفیری و تجزیه طلب در بندر ماهشهر خوزستان دستگیر شدند.

دستگیری ۱۴ نفر از عوامل تکفیری در خوزستان
فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: ۱۴ نفر از عوامل تکفیری و تجزیه طلب در بندر ماهشهر خوزستان دستگیر شدند.