حضورم در «عصر جدید» برای «پول» نبود/ فرصت طلایی «کرونا»

پارسا خائف خواننده نوجوان آلبوم «هفت الف» ضمن تأکید بر نداشتن انگیزه‌های مالی برای ورود به عرصه موسیقی،‌ دوران کرونا را فرصت طلایی خود برای آموزش و یادگیری بیشتر توصیف کرد.

حضورم در «عصر جدید» برای «پول» نبود/ فرصت طلایی «کرونا»
پارسا خائف خواننده نوجوان آلبوم «هفت الف» ضمن تأکید بر نداشتن انگیزه‌های مالی برای ورود به عرصه موسیقی،‌ دوران کرونا را فرصت طلایی خود برای آموزش و یادگیری بیشتر توصیف کرد.