حال و هوای حرم ثامن الحجج (ع) در روز عاشورا

مشهد- حرم‌ امام هشتم که مأمن عاشقان و دلدادگان اباعبدالله (ع) است، امسال هم میزبان عزاداران در عاشورای حسینی است.

حال و هوای حرم ثامن الحجج (ع) در روز عاشورا
مشهد- حرم‌ امام هشتم که مأمن عاشقان و دلدادگان اباعبدالله (ع) است، امسال هم میزبان عزاداران در عاشورای حسینی است.