جزییات بازگشایی حرم حضرت معصومه (س) اعلام شد

حرم کریمه اهل بیت (ع) از این به بعد میزبان شیفتگان آستان قدسی اهل بیت طاهرین (ع) خواهد بود.

جزییات بازگشایی حرم حضرت معصومه (س) اعلام شد
حرم کریمه اهل بیت (ع) از این به بعد میزبان شیفتگان آستان قدسی اهل بیت طاهرین (ع) خواهد بود.