جزیره شگفت انگیز لهجه‌ها در ایران را بشناسید

یکی از استان‌های کشور عزیزمان ایران را به عنوان جزیره‌ی لهجه‌ها می‌شناسند؛ چون از هر روستا که به روستای بعدی می‌روید، گویش‌ها و لهجه‌ها متفاوت است.

جزیره شگفت انگیز لهجه‌ها در ایران را بشناسید
یکی از استان‌های کشور عزیزمان ایران را به عنوان جزیره‌ی لهجه‌ها می‌شناسند؛ چون از هر روستا که به روستای بعدی می‌روید، گویش‌ها و لهجه‌ها متفاوت است.