تیر کومان به سنگ خورد/ پوستر بزرگ کیلیان امباپه در رختکن بارسلونا!

بازیکنان بارسلونا با ورود به رختکن، به یکباره متوجه تصویر عجیبی از کیلیان امباپه شدند.

تیر کومان به سنگ خورد/ پوستر بزرگ کیلیان امباپه در رختکن بارسلونا!
بازیکنان بارسلونا با ورود به رختکن، به یکباره متوجه تصویر عجیبی از کیلیان امباپه شدند.