توماس توخل و رونمایی از کاپیتان جدید PSG

توماس توخل اعلام کرد از این پس مارکینیوش وظیفه کاپیتانی پاری‌سن‌ژرمن را بر عهده خواهد داشت.

توماس توخل و رونمایی از کاپیتان جدید PSG
توماس توخل اعلام کرد از این پس مارکینیوش وظیفه کاپیتانی پاری‌سن‌ژرمن را بر عهده خواهد داشت.