ترامپ، چین را مسئول بیکاری در آمریکا دانست

رئیس‌جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری به رئیس مجلس نمایندگان و رهبر اقلیت دموکرات در سنا حمله کرد.

ترامپ، چین را مسئول بیکاری در آمریکا دانست
رئیس‌جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری به رئیس مجلس نمایندگان و رهبر اقلیت دموکرات در سنا حمله کرد.