«بلیتی به بهشت» پاییز ۲۰۲۲ اکران می شود

فیلم بعدی جورج کلونی که در آن با جولیا رابرتز هم‌بازی است، پاییز ۲۰۲۲ راهی سینماها می‌شود.

«بلیتی به بهشت» پاییز ۲۰۲۲ اکران می شود
فیلم بعدی جورج کلونی که در آن با جولیا رابرتز هم‌بازی است، پاییز ۲۰۲۲ راهی سینماها می‌شود.