با بهترین سریال‌های طنز ایرانی آشنا شوید

در نمونه کاهش کیفیت سریال‌های طنز می‌توان به سریال «پایتخت» اشاره کرد که با ساخته شدن هر فصل با اینکه مخاطبان امیدوار به دیدن طنزی قوی داشتند اما سریال سیر نزولی را طی کرد.

با بهترین سریال‌های طنز ایرانی آشنا شوید
در نمونه کاهش کیفیت سریال‌های طنز می‌توان به سریال «پایتخت» اشاره کرد که با ساخته شدن هر فصل با اینکه مخاطبان امیدوار به دیدن طنزی قوی داشتند اما سریال سیر نزولی را طی کرد.