باشگاه‌های دیگر به سراغ مربیان بدون تیم بروند/ محمدی: با تارتار برنامه سه‌ساله داریم

مدیرعامل باشگاه پیکان به مطرح شدن نام مهدی تارتار برای حضور در برخی باشگاه های لیگ برتری واکنش نشان داد.

باشگاه‌های دیگر به سراغ مربیان بدون تیم بروند/ محمدی: با تارتار برنامه سه‌ساله داریم
مدیرعامل باشگاه پیکان به مطرح شدن نام مهدی تارتار برای حضور در برخی باشگاه های لیگ برتری واکنش نشان داد.