بازی محرمی در برد پُر گل دینامو زاگرب

مدافع راست ایرانی دینامو زاگرب در جریان برتری تیمش مقابل اوسی‌یک ۹۰ دقیقه بازی کرد.

بازی محرمی در برد پُر گل دینامو زاگرب
مدافع راست ایرانی دینامو زاگرب در جریان برتری تیمش مقابل اوسی‌یک ۹۰ دقیقه بازی کرد.