بازیکن خارجی استقلال در آستانه تمدید قرارداد

مدافع کروات آبی‌پوشان امروز قراردادش را با باشگاه استقلال تمدید می‌کند.

بازیکن خارجی استقلال در آستانه تمدید قرارداد
مدافع کروات آبی‌پوشان امروز قراردادش را با باشگاه استقلال تمدید می‌کند.