بازیکنان پرسپولیس آماده نبرد بزرگ غرب آسیا (عکس)

شاگردان یحیی گل محمدی از دقایقی دیگر خود را مهیای جدال حساس برابر السد قطر خواهند کرد.

شاگردان یحیی گل محمدی از دقایقی دیگر خود را مهیای جدال حساس برابر السد قطر خواهند کرد.