انگلیس به هنگ‌کنگی‌ها حق شهروندی می‌دهد

دولت لندن از امروز و در ادامه تنش با چین، روادید جدیدی را به مردم هنگ‌کنگ ارائه می‌دهد که راه آنها را برای تبدیل شدن به شهروند انگلیس هموار می‌کند.

انگلیس به هنگ‌کنگی‌ها حق شهروندی می‌دهد
دولت لندن از امروز و در ادامه تنش با چین، روادید جدیدی را به مردم هنگ‌کنگ ارائه می‌دهد که راه آنها را برای تبدیل شدن به شهروند انگلیس هموار می‌کند.