انسداد کامل ۹ محور/یک محور دارای انسداد مقطعی است

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا محورهایی که مسدود هستند را تشریح کرد.

انسداد کامل ۹ محور/یک محور دارای انسداد مقطعی است
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا محورهایی که مسدود هستند را تشریح کرد.