افشین با پاس گل استارت زد  (عکس)

کاپیتان شهرداری آستارا در نیم فصل دوم، شروع خوبی در تیم جدیدش داشت و کار خود را با یک پاس گل آغاز کرد.

کاپیتان شهرداری آستارا در نیم فصل دوم، شروع خوبی در تیم جدیدش داشت و کار خود را با یک پاس گل آغاز کرد.