اعتراض کارگردان هالیوودی به نژادپرستی

دیوید لینچ فیلمساز مطرح سینمای هالیوود، به نژادپرستی اعتراض کرد.

اعتراض کارگردان هالیوودی به نژادپرستی
دیوید لینچ فیلمساز مطرح سینمای هالیوود، به نژادپرستی اعتراض کرد.