استقبال سئول از موضع ایران درقبال کشتی کره‌ای

کره جنوبی از اظهارات مقامات تهران مبنی بر اینکه در حال بررسی آزادی نفتکش توقیف شده این کشور و ناخدای آن با دیدگاه مثبت هستند، استقبال کرد.

استقبال سئول از موضع ایران درقبال کشتی کره‌ای
کره جنوبی از اظهارات مقامات تهران مبنی بر اینکه در حال بررسی آزادی نفتکش توقیف شده این کشور و ناخدای آن با دیدگاه مثبت هستند، استقبال کرد.