آیت‌الله علم‌الهدی: کار آمریکا قطع نفس ملت‌هاست

نماینده، ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: کار آمریکا قطع کردن نفس ملت‌هاست و این کار را در افغانستان، عراق و سوریه نیز دنبال می‌کند.

آیت‌الله علم‌الهدی: کار آمریکا قطع نفس ملت‌هاست
نماینده، ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: کار آمریکا قطع کردن نفس ملت‌هاست و این کار را در افغانستان، عراق و سوریه نیز دنبال می‌کند.