آغاز ثبت نام انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری

ثبت نام کاندیداهای انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری از ۲۵ بهمن آغاز می‌شود.

آغاز ثبت نام انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری
ثبت نام کاندیداهای انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری از ۲۵ بهمن آغاز می‌شود.