آتش سوزی یک دامپروری در سه راهی گوهردشت کرج

۱ هکتار از یک مزرعه دامپروری در محدوده سه راهی گوهردشت کرج طعمه حریق شد.

آتش سوزی یک دامپروری در سه راهی گوهردشت کرج
۱ هکتار از یک مزرعه دامپروری در محدوده سه راهی گوهردشت کرج طعمه حریق شد.