آتش در اطراف دریاچه خلیج فارس تهران مهار شد

سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی درخصوص آتش‌سوزی پنجشنبه شب در اطراف دریاچه خلیج‌فارس تهران گفت: خوشبختانه این حریق در کوتاه‌ترین زمان ممکن اطفاء شد و خسارت جانی نیز به دنبال نداشت.

آتش در اطراف دریاچه خلیج فارس تهران مهار شد
سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی درخصوص آتش‌سوزی پنجشنبه شب در اطراف دریاچه خلیج‌فارس تهران گفت: خوشبختانه این حریق در کوتاه‌ترین زمان ممکن اطفاء شد و خسارت جانی نیز به دنبال نداشت.