آتش‌سوزی تپه «هگمتانه» مهار شده است

رئیس سازمان آتش‌نشانی با اشاره به مهار آتش‌سوزی در تپه تاریخی هگمتانه گفت: هیچ‌ آسیبی به این بنای تاریخی وارد نشده است.

آتش‌سوزی تپه «هگمتانه» مهار شده است
رئیس سازمان آتش‌نشانی با اشاره به مهار آتش‌سوزی در تپه تاریخی هگمتانه گفت: هیچ‌ آسیبی به این بنای تاریخی وارد نشده است.